Wszystkie rozwiązania uwalniające nas od niemiecko-rosyjskiego uścisku są blokowane czy to na poziomie krajowym vide działania koalicji PO-PSL przez 8 lat ich rządów, czy to na poziomie europejskim przez Komisję Europejską. Te wszystkie unie energetyczne, pakiety zimowe, dyrektywy OZE, w dziwny sposób omijają niebieskie paliwo. Zły jest węgiel, ale gaz ziemny to już niekoniecznie, choć w wyniku jego spalania też uwalniany jest dwutlenek węgla. Może nieco mniej niż z węgla, ale zawsze. Tak bardzo popierana przez Komisję dekarbonizacja ma bardzo selektywny charakter, gdyż promuje i chroni konkretne interesy ekonomiczne. Zatem rozwiązanie zagadki, jak wyjść z energetycznego klinczu też musi mieć charakter biznesowy, czyli w postaci finansowego wsparcia sektora energii.
 
Czytaj więcej: